србија

29 март 2017

Театар од Врање гостува на Славјански во Св. Николе

По повод 27-ми март – Светскиот ден на театарот, во Свети Николе започна нов Меѓународен театарски фестивал „Билазора“. Денес граѓаните на Свети Николе ја проследија претставата […]
9 октомври 2016

Студенти од Славјански на фестивал на здравјето во Србија

Од 7-ми до 9-ти октомври, екипа на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ учествуваше на меѓународен фестивал посветен на здравјето кој се одржа во Србија. Четириесетина […]
5 октомври 2015

Славјански на фестивал посветен на здравјето во Србија

18 април 2015

Успешно одржана Шестата меѓународна научна конференција

Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ во Свети Николе овие два дена (17-ти и 18-ти април) е домаќин на Шестата меѓународна научна конференција „МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК-ЗАПАД“. […]