Студенти од Славјански на фестивал на здравјето во Србија