Професори од Славјански на Научно стручна дебата во Скопје