полиграф

18 септември 2019

Студенти од МСУ на практично предавање за полиграф

Денес наши студенти од Факултетот за правни науки имаа практично предавање за полиграф во МВР Скопје. Практичното предавање беше спроведено од виш инспектор полиграфист Костадин Иванов.