градилиште

2 декември 2016

Студентите од Факултетот за безбедносно инж. на практична настава.

Денес студентите од втора година на Факултетот за безбедносно инженерство, насока Безбедност при работа како дел од практичната работа по предметот Проценка на безбедност на работно […]