УФА

26 ноември 2019

Конкурс за пријавување на нови членови во Универзитетски Фолклорен Ансамбл – Свети Николе

Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ врши упис на нови членови во Универзитетски Фолклорен Ансамбл – Свети Николе кој ќе биде предводен од кореографот Баже Џоџев. […]