Конкурс за пријавување на нови членови во Универзитетски Фолклорен Ансамбл – Свети Николе

Пријавување за Денови на психологијата на МСУ во Битола
25 ноември 2019
Студенти од Факултетот за психологија имаа практична настава во ОУ „Св. Климент Охридски”, Битола.
26 ноември 2019

Конкурс за пријавување на нови членови во Универзитетски Фолклорен Ансамбл – Свети Николе

Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ врши упис на нови членови во Универзитетски Фолклорен Ансамбл – Свети Николе кој ќе биде предводен од кореографот Баже Џоџев.

Учеството во ансамблот ќе биде бесплатно и ќе се вежбаат разни сплетови и ора. Се планира да има турнеи и настапи во нашата држава како и надвор од неа.Кој може да се пријави?


Сите заинтересирани средношколци и студенти од сите градови на возраст од 15 години и повеќе (машки и женски). Пријавените лица може да бидат со искуство и без искуство.


Рок за пријавување


Пријавувањето трае до 04.12.2019 година.


За повеќе информации Ве молиме обратете се кај:

Марија Трајановска
marija.trajanovska@msu.edu.mk
моб. 078 447 893 (од 08:00 до 14:00 ч.)


Пријавување за Универзитетски Фолклорен Ансамбл

Лични податоци
Контакт информации
Please wait...