Конкурс за пријавување на нови членови во Универзитетски Фолклорен Ансамбл – Свети Николе