Студенти од Факултетот за психологија имаа практична настава во ОУ „Св. Климент Охридски”, Битола.