Обуки за ветеринари

16 јуни 2017

Едукативно – стручен собир за ветеринари во Св. Николе

Денес, 16.06.2017 година, со почеток во 10:30 часот на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ во Свети Николе се одржа едукативно-стручен собир акредитиран од Ветеринарна комора […]
24 февруари 2017

Едукативно – стручен собир за ветеринари во Св. Николе

Денес, 24.02.2017 година, со почеток во 10:00 часот на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ во Свети Николе се одржа едукативно-стручен собир акредитиран од Ветеринарна комора […]
18 ноември 2016

Едукативно-стручен собир за доктори по ветеринарна медицина.

Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ го организираше шестиот едукативно-стручен собир за доктори по ветеринарна медицина со тема „Нови сознанија за хомеостазата, дијагностиката и репродукцијата кај […]
2 ноември 2016

Едукативно-стручен собир за доктори по ветерина

Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ го организира шестиот едукативно-стручен собир за доктори по ветеринарна медицина со тема „Нови сознанија за хомеостазата, дијагностиката и репродукцијата кај […]