руско

19 јануари 2016

Сојузот на здруженија за македонско-руско пријателство ја одржа првата работна седница за 2016 год.

На ден 19.01.2016 година во просториите на Меѓународен Славјански Универзитет „Гаврило Романович Державин“ Свети Николе, Сојузот на здруженија за македонско-руско пријателство и соработка во Р. Македонија […]
9 март 2015

Формирање на Друштво за Македонско-Руско пријателство во Општина Старо Нагоричане

На ден 06.03.2015 година (петок) со почеток во 13:00 часот се одржаа подготовки за Оснивачко собрание за формирање на Друштво за Македонско-Руско пријателство и соработка во […]