чичевац

9 октомври 2016

Студенти од Славјански на фестивал на здравјето во Србија

Од 7-ми до 9-ти октомври, екипа на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ учествуваше на меѓународен фестивал посветен на здравјето кој се одржа во Србија. Четириесетина […]
5 октомври 2015

Славјански на фестивал посветен на здравјето во Србија