вежба

16 ноември 2016

Вежба за спасување при земјотрес на Славјански во Битола.

Симулација на земјотрес, спасување и евакуација на повредените беше вежбата која денес успешно беше спроведена пред студентите на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ во Битола. […]