матуранти

30 март 2019

Започаа отворените денови на Славјански во Битола

Вчера, 29.01.2019 се одржа првиот отворен ден на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ во Битола за 2019 година. Како во Свети Николе, така и во […]
27 март 2019

Се одржа вториот отворен ден на Меѓународен Славјански Универзитет

Денес се одржа вториот отворен ден на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ во Свети Николе за 2019 година. Годинава за прв пат на Меѓународен Славјански […]
26 март 2019

Започнаа отворените денови на Славјански во Свети Николе

Денес се одржа првиот отворен ден на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ во Свети Николе за 2019 година. Годинава за прв пат на Меѓународен Славјански […]
22 март 2019

Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ продолжи со презентирањето на своите наставни програми пред матурантите

Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ продолжи со презентирањето на своите наставни програми пред матурантите од Македонска Каменица во СОУ „Методија Митевски Брицо“, Пехчево и Берово […]
16 март 2019

Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ продолжи со презентирањето на своите наставни програми пред матурантите од Свети Николе

Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ продолжи со презентирањето на своите наставни програми пред матурантите од Свети Николе, во СОУ „Кочо Рацин“. Покрај можностите за студирање, […]
13 март 2019

Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ продолжи со презентирањето на своите наставни програми пред матурантите од Куманово, Виница и Кочани

Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ продолжи со презентирањето на своите наставни програми пред матурантите од Куманово во СОУ „Перо Наков“, СОУ „Гоце Делчев“ и СОУ […]
6 март 2019

Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ продолжи со презентирањето на своите наставни програми пред матурантите од Прилеп

Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ продолжи со презентирањето на своите наставни програми пред матурантите од СОУ „Кузман Јосифовски – Питу“, СОУ „Орде Цопела“ и СОУ […]
6 март 2019

Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ на презентации пред матурантите од Пробиштип, Кратово и Крива Паланка

Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ продолжи со презентирањето на своите наставни програми пред матурантите од СОУ „Наум Наумовски – Борче“ од Пробиштип, СОУ „Митко Пенџуклиски“ […]
5 март 2019

Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ продолжи со презентирањето на своите наставни програми пред матурантите од Охрид и Струга

Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ продолжи со презентирањето на своите наставни програми пред матурантите од Охрид во СОУ „Кирил и Методиј“ и ЕМУЦ „Св. Наум […]
4 март 2019

Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ продолжи со презентирањето на своите наставни програми пред матурантите од Велес

Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ продолжи со презентирањето на своите наставни програми пред матурантите од Велес во СОУ „Јовче Тесличков“, СОУ „Кочо Рацин“, ССОУ „Димитрија […]
4 март 2019

Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ на презентации во Кавадарци и Неготино

Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ продолжи со презентирањето на своите наставни програми пред матурантите од СОУ „Киро Спанџов – Брко“ и СОЗШУ „Ѓорче Петров“  – […]
1 март 2019

Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ на презентација на своите наставни програми пред матурантите од Валандово и Гевгелија

Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ продолжи со презентирањето на своите наставни програми пред матурантите од Валандово, односно во СОУ „Гоце Делчев“ и од Гевгелија, во […]
27 февруари 2019

Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ на презентации на своите наставни програми

Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ продолжи со презентирањето на своите наставни програми пред матурантите од Скопје од СУГС „Браќа Миладиновци” и СУГС „Марија Кири Склодовска“. […]
25 февруари 2019

Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ продолжи со презентирањето на своите наставни програми

Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ продолжи со презентирањето на своите наставни програми пред матурантите од Скопје од СУГС „Лазар Танев”. Покрај можностите за студирање, матурантите […]
18 февруари 2019

Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ започна со презентирањето на своите наставни програми пред матурантите

Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ започна со презентирањето на своите наставни програми пред матурантите. Први на нашата маршрута беа матурантите од Скопје, поточно матурантите од […]