Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ на презентации во Кавадарци и Неготино

Јавен повик за Петтите ОРАТОРСКИ ДЕНОВИ на МСУ • 2019
2 март 2019
Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ продолжи со презентирањето на своите наставни програми пред матурантите од Велес
4 март 2019

Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ на презентации во Кавадарци и Неготино

Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ продолжи со презентирањето на своите наставни програми пред матурантите од СОУ „Киро Спанџов – Брко“ и СОЗШУ „Ѓорче Петров“  – Кавадарци и СОУ „Кирил и Методиј“ – Неготино.

Покрај можностите за студирање, матурантите беа запознаени и со студентскиот живот на МСУ, активностите кои ги организираат нашите студенти, можностите за стипендии и останатите отворени конкурси.

И годинава планираме да ги посетиме сите градови во Република Северна Македонија. Следете нe’ за да дознаете кога ќе дојдеме токму во Вашиот град!

15 години Меѓународен Славјански Универзитет