Јавен повик за Петтите ОРАТОРСКИ ДЕНОВИ на МСУ • 2019