Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ на презентација на своите наставни програми пред матурантите од Валандово и Гевгелија

Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ на презентации на своите наставни програми
27 февруари 2019
Јавен повик за Петтите ОРАТОРСКИ ДЕНОВИ на МСУ • 2019
2 март 2019

Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ на презентација на своите наставни програми пред матурантите од Валандово и Гевгелија

Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ продолжи со презентирањето на своите наставни програми пред матурантите од Валандово, односно во СОУ „Гоце Делчев“ и од Гевгелија, во СОУ „Јосиф Јосифовски”.

Покрај можностите за студирање, матурантите беа запознаени и со студентскиот живот на МСУ, активностите кои ги организираат нашите студенти, можностите за стипендии и останатите отворени конкурси.

И годинава планираме да ги посетиме сите градови во Република Северна Македонија. Следете нe’ за да дознаете кога ќе дојдеме токму во Вашиот град!

15 години Меѓународен Славјански Универзитет