Започнаа отворените денови на Славјански во Свети Николе