Се одржа вториот отворен ден на Меѓународен Славјански Универзитет