ресторан

24 ноември 2016

На Славјански промовирана збирката поезија „Од душата“

Денес во конференциската сала на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ во Св. Николе беше промовирано најновото издание од нашата официјална издавачка куќа Меѓународен Центар за […]
2 ноември 2016

Едукативно-стручен собир за доктори по ветерина

Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ го организира шестиот едукативно-стручен собир за доктори по ветеринарна медицина со тема „Нови сознанија за хомеостазата, дијагностиката и репродукцијата кај […]
14 октомври 2016

Студентскиот сојуз организираше работилница „Сите сме убави“

Денес, во просториите на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ во Св. Николе, Студентски сојуз на Меѓународен Славјански Универзитет ја реализираше работилницата „Сите сме убави” во […]