Студентскиот сојуз организираше работилница „Сите сме убави“