ден

17 октомври 2015

Славјански и СОУ „Кочо Рацин“ ја промовираат здравата храна

21 април 2015

Прв ОРАТОРСКИ ДЕН организиран од Славјански

Почитувани колеги, заедно одбројуваме до одржувањето на првиот ОРАТОРСКИ ДЕН на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“, на кој ќе земат учество наши колеги од Факултетот за […]