Славјански и СОУ „Кочо Рацин“ ја промовираат здравата храна