штип

15 јануари 2016

Славјански и НУУБ „Гоце Делчев“ – Штип потпишаа Меморандум за соработка

Денес Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ потпиша договор за соработка со НУ – Универзитетска библиотека „Гоце Делчев“ – Штип. Почетокот на заедничката соработка Славјански го […]
4 ноември 2015

Потпишан договор за соработка со здружението ЦИВИТАС – Штип

14 октомври 2014

Успешно одржана работилница „Peer Counselling“ со проф. Џејмс Вилис

По гостувањето во Свети Николе, проф. Џејмс Вилис продолжува со активностите и во Штип. Овојпат заедно со професорот, Американското Катче – Штип и здружението Цивитас  организиравме […]
10 септември 2014

Успешно предавање: Личноста и безбедноста при работа во организацијата

„Личноста и безбедноста при работа во организацијата“ беше насловот на денешното предавање во Штип, каде гостуваа нашите професори  Никола Поповски, Вангелица Гаврилова и асистентот Тањица Трајчева. […]