Потпишан договор за соработка со здружението ЦИВИТАС – Штип