Славјански коорганизатор на конференција за безбедност во Охрид