Гостување на Здружението на лица со церебрална парализа – Велес