Донација за Славјански од Фондацијата на нобеловецот Солженицин