Покана за заедничко дружење со дечињата од Здружението на лица со церебрална парализа