КПВУ

11 јуни 2019

На МСУ се одржа првата седница на Конференцијата на Приватни Високообразовни Установи

На 07.06.2019 година во просториите на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ во Св. Николе, се одржа првата седница на Конференцијата на Приватни Високообразовни Установи (КПВУ) […]