кирил лазаров

19 јули 2017

Кирил Лазаров во посета на Меѓународен Славјански Универзитет „Гаврило Романович Державин“

Денес на 19.07.2017,  ракометниот шампион Кирил Лазаров го посети  Меѓународниот Славјански Универзитет „Гаврило Романович Державин“.