ефта

30 март 2017

Претстава од класата на Мето Јовановски – Универзитет ЕФТА Скопје

По повод 27-ми март – Светскиот ден на театарот, во Свети Николе започна нов Меѓународен театарски фестивал „Билазора“. Денес граѓаните на Свети Николе проследија претстава од […]