Размена на студенти

23 септември 2021

Емирхан Ераслан од Универзитетот Сулејман Демирел, Република Турција на студентска размена на МСУ

Емирхан Ераслан од Универзитетот Сулејман Демирел, Република Турција, на 22 септември пристигна на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ во Свети Николе. Преку Еразмус+ програмата, Емирхан пет […]
14 септември 2021

Заврши младинската размена за проектот “Promoting Inclusion And Employment Through Art”

Завршија активностите на нашите студенти и соработници од Здружението на студенти при Меѓународен Славјански Универзитет кои беа на младинска размена во Романија за Еразмус+ проектот насловен […]
4 септември 2021

Младинска размена во Романија за проектот Promoting Inclusion And Employment Trough Art

Вкупно 12 млади од Здружението на студенти при Меѓународен Славјански Универзитет во моментов се на младинска размена во Романија за Еразмус+ проектот насловен “Promoting Inclusion And […]
28 август 2021

Продолжуваат активностите на младинската размена за Erasmus+ проектот “Tolerance and Harmony Through Film and Photography“

Продолжуваат активностите на нашите студенти и соработници од Здружението на студенти при Меѓународен Славјански Универзитет кои во моментов се на младинска размена во Романија за Еразмус+ […]
23 август 2021

Младинска размена во Романија за проектот “Tolerance and Harmony Through Film and Photography“

Вкупно 8 млади од Здружението на студенти при Меѓународен Славјански Универзитет во моментов се на младинска размена во Романија за Еразмус+ проектот насловен “Tolerance and Harmony […]
6 август 2021

Со форум театар успешно заврши младинската размена во рамките на проектот SolidART во Романија

Завршија активностите на нашите студенти и соработници од Здружението на студенти при Меѓународен Славјански Универзитет кои беа на младинска размена во Романија за Еразмус+ проектот насловен […]
26 јули 2021

Студенти од МСУ на младинска размена во Романија

Вкупно 18 млади од Здружението на студенти при Меѓународен Славјански Универзитет во моментов се на младинска размена во Романија за Еразмус+ проектот насловен “SOLIDART – Education […]
10 август 2020

Еразмус+ искуство во Ниш на нашите студентки Камелија и Наталија

Од 2019 година на МСУ започнаа првите студентски размени преку Еразмус+ програмата. Преку Еразмус+ студенти на МСУ поминаа по еден семестар студирајќи на разни универзитети низ […]
31 јули 2020

Еразмус+ искуство во Нови Сад на нашата студентка Емилија Ристевска

Од 2019 година на МСУ започнаа првите студентски размени преку Еразмус+ програмата. Преку Еразмус+ студенти на МСУ поминаа по еден семестар студирајќи на разни универзитети низ […]
29 октомври 2019

Девет студенти од МСУ пристигнаа на студентската размена во Тамбов, Русија

Во рамки на договорот за соработка со Тамбовскиот државен универзитет „Г. Р. Державин“ од Тамбов, Русија, студенти од Меѓународен Славјански Универзитет во моментов престојуваат на студентска […]
19 октомври 2019

Aлина и Сергеј од Липецк, Русија, на студентска размена на Славјански

Алина Сазонова (18) и Сергеј Марков (19) се студенти на втора година на Факултетот за информатика на Меѓународниот славјански универзитет „Гаврило Романович Державин“ во Свети Николе. […]
16 октомври 2019

Двајца студенти од МСУ на студентска размена во Липецк, Русија

Во рамки на договорот за соработка со Липецкиот државен педагошки универзитет од Липецк, Русија, двајца студенти од Факултетот за информатика при Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. […]
16 септември 2019

Студенти од МСУ на фестивалот „Друзья, прекрасен наш союз!“

Во периодот од 9-ти до 14-ти септември, во Китен (Бугарија) се одржа Осмиот меѓународен фестивал за студенти «Друзья, прекрасен наш союз!». Студентите од нашиот универзитет оваа […]