Студенти од МСУ на младинска размена во Романија

Договор за соработка помеѓу Министерството за здравство и ECPD
16 јули 2021
Известување за испитна сесија во август
26 јули 2021

Студенти од МСУ на младинска размена во Романија

Вкупно 18 млади од Здружението на студенти при Меѓународен Славјански Универзитет во моментов се на младинска размена во Романија за Еразмус+ проектот насловен “SOLIDART – Education without borders“.

Младинската размена започна на 24 јули 2021, а ќе трае до 2 август 2021. Организатори на младинската размена се:

  • Kreativ Research Association од Романија, координатор на проектот
  • Friends of the World Association од Бугарија
  • Здружение на студенти при Меѓународен Славјански Универзитет


Целта на оваа младинска размена е да ја подигне свеста за важноста на солидарноста и соработката помеѓу младите со помалку можности кои доаѓаат од земјите од Источна Европа.

Вкупно 45 млади луѓе ќе бидат едуцирани за еднаков пристап до образование, користејќи различни уметнички алатки со цел да се создаде дијалог со носителите на одлуки во областа на образованието.