Емирхан Ераслан од Универзитетот Сулејман Демирел, Република Турција на студентска размена на МСУ