Потпишан договор за соработка со Универзитетот „Фехми Агани“ – Ѓаковица, Република Косово