Проф. д-р Кети Арсовска – Несторовска во посета на Универзитетот во Задар во Хрватска во рамките на програмата Еразмус+