Двајца студенти од МСУ на студентска размена во Липецк, Русија

Славјански коорганизатор на конференција во Самарканд, Узбекистан
10 октомври 2019
Aлина и Сергеј од Липецк, Русија, на студентска размена на Славјански
19 октомври 2019

Двајца студенти од МСУ на студентска размена во Липецк, Русија

Во рамки на договорот за соработка со Липецкиот државен педагошки универзитет од Липецк, Русија, двајца студенти од Факултетот за информатика при Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ во моментов се на тримесечна студентска размена во Липецк.

Исто така, студенти од Липецк во моментов се на МСУ во Свети Николе, каде следат настава заедно со студентите од втора година.

Во прилог го споделуваме написот од регионалното списание за млади.