Aлина и Сергеј од Липецк, Русија, на студентска размена на Славјански