Славјански коорганизатор на конференција во Самарканд, Узбекистан