Девет студенти од МСУ пристигнаа на студентската размена во Тамбов, Русија