Пријавување за штандови на Новогодишен фестивал и базар • 25, 26 и 27 декември 2019