На МСУ се одржа свечена приредба по повод патрониот празник на СОУ „Кочо Рацин“ од Свети Николе

Пријавување за штандови на Новогодишен фестивал и базар • 25, 26 и 27 декември 2019
1 ноември 2019
Пријавување за Денови на психологијата на МСУ
6 ноември 2019

На МСУ се одржа свечена приредба по повод патрониот празник на СОУ „Кочо Рацин“ од Свети Николе

На први ноември, петок, во големиот амфитеатар на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ во Свети Николе се одржа свечената приредба по повод одбележувањето на Патрониот празник на СОУ „Кочо Рацин“ – Свети Николе.