На МСУ се одржа свечена приредба по повод патрониот празник на СОУ „Кочо Рацин“ од Свети Николе