Студенти од МСУ на фестивалот „Друзья, прекрасен наш союз!“