Великотрновски универзитет

2 октомври 2017

Делегација од Славјански во посета на Великотрновскиот универзитет по повод почетокот на новата академска година

Делегација на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ во моментов е во посета на нашиот партнерски универзитет од Велико Трново, Бугарија, каде гостува по повод почетокот […]