тренинг-обука

18 април 2019

На МСУ во Битола се одржа тренинг обука за само – ефикасност

На Меѓународен Славјански Универзитет во кампус Битола, се одржа бесплатна тренинг – обука за само – ефикасност и менаџирање со времето на тема „Како да се […]