центар за социјална работа

20 мај 2016

Славјански потпиша Меморандум за соработка со ЈУ Центар за социјална работа – Виница.

Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ потпиша Меморандум за соработка со ЈУ Центар за социјална работа – Виница. Потписници се проф. д-р Душан Николовски, ректор на […]