Славјански потпиша Меморандум за соработка со ЈУ Центар за социјална работа – Виница.

Промоција на книга од доц. д-р Живко Митревски
19 мај 2016
Свечено доделување на дипломи – Свети Николе
25 мај 2016

Славјански потпиша Меморандум за соработка со ЈУ Центар за социјална работа – Виница.

Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ потпиша Меморандум за соработка со ЈУ Центар за социјална работа – Виница.

Потписници се проф. д-р Душан Николовски, ректор на МСУ, и директорот на Центарот за социјална работа, Димитар Прокопенко.

Со овој Меморандум се отвораат многу нови полиња за соработка меѓу двете институции – размена на податоци за истражувања, заедничка организација на едукативни сесии и работилници, реализација на практична работа на студентите итн.

1