потпишување

26 април 2016

Потпишан договор со Липецкиот државен универзитет

Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ потпиша договор за соработка со Липецкиот државен педагошки универзитет од градот Липецк, Русија. Овој договор означува почеток на соработката помеѓу […]