педагошки факултет

2 декември 2016

Потпишан Договор за соработка со Педагошкиот факултет од Врање.

Во Св. Николе беше потпишан Договор за соработка помеѓу Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ и Педагошкиот факултет од Врање. Потписници на договорот беа ректорот на […]