Потпишан Договор за соработка со Педагошкиот факултет од Врање.